Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iii K E D E H L A N I> S C K E
^JJJI^* Franfchen Kei^eer, daar hij Pruis/en geheel ver^
Tts ni«e»ter4 en d» wet Toorgefchreyen had, Ras-
i8oö, rand naar «fjn« ütatei had doen terug keeren,
hadden beu hoe langs zoo meer ilonf gemaakt«
Reed» in het begin van dit jaar had hij aan den
Raadpenfionarii doen fchrljven, dat dit Btftnur
flechts voor het tegenwoordige oogenblik was,
maat dat men het nu voor eene lange toekomst
moeit bpïekenen; terwijl hij almede het onge-
luk, den Raadpenfionaris in het verliezen van
üijft gezigt overgekomen, tot een voorwendfel
*oof 4e noodzakelijkheid van verandering in het
Beftuur voorftelde. Hierop werd de Admiraal
tEiHOEM, naar Parijs gezonden, met lost, om
in alle», behalve in de invoering van een erfe-
lijk bwitenloodsch gezag, toe te ftemmen ; doch na
iet weken kwam déze Admiraal terug, met het
berigt, dat de Keizer een vast befluit genomen
had, en dus, zoo men niet wilde, dat dit Land
bij Frankrijk zoude worden ingelijfd , men om
des Keizers broeder, lodewijk buonapartë, aan
het hoofd der Regering voor dit Land moest ver-
zoeken. Zeer fterk trof deze tijding ons Vader-
land, en bijzonder de» Raadpenfionaris , die hier-
op eene groote vergadering nit hunne Hoogmogen-
den en hunnen Griffier, den Staatsraad met hun-
ren Secretaris, de Algemeene Secretarisfen van
Staat en zijnen eigenen Geheimfchrijver bijeen
riep, ten einde de groote vraag, of men zich al
dan niet zoude onderwerpen , te bellisfen.
Na