Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
!
j
! GESCHIEDENIS. iit
t
li beftond uit 19 Leden, die den titel Tan HmttieJ&at M
Hoogmoggndtn , repre/eittêrtnJt hêt Bataaffcha
\volk, zoudeD roeren, terwijl 4e nieuwe Staati-18^
regeling, na het ■volk lanceboden, weder lijde-
lijk werd goedgekeurd.
j Kort echter was ook deze regeringsvorm voor
jons Land, gelijk wij ftraks zien zullen; echter zal
tdezelve altijd merkwaardig blijven, niet alleen
.door bet algemeen plan van belasting, toen in-
s ge voerd, alt vooral door de wet omtrent d) v#r-
1! betering is het omdtrwiji dtr jtugd eu der lagere iSoö.
iScholen, dewijl hierdoor, fchoon die verbete-
ring reeds alom in oai Land met bet beste ge-
volg begonnen wa«, dezelve nu algemeen en op
jeenen gelijken voet werd ingevoerd, en waar-
>door, daar die wet ook door Z. M. onzen Ko«
ijning is bekrachtigd, de aaakomende jeugd in
jons Vaderland reeds zoo veel nut getrokken
i|heeft, en nog langen tijd trekken aal.
Dan ook dit nieuw beftuur was van korten
duur, daar de Franfche Keizer, wiens heerscli-
zuclit onverzadelijk was, onze Regering in dit
zelfde jaar verpligtte, iietn om zijnen broe-
der lodewijk napoleon als onzen Koning
te verzoeken; en hiermede eindigt dus de Re-
publikeinfche Regering en het derde tijdvak.
De verbazende overvvinninge* echter van den
Fran-