Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 NEDERLANDSCHj:
Jaar na noot, too wel ons sU onderfcheidencn anderen
Landen van Europa, aandeed, waardoor hij, hoe
1805. langer hoo trotfcher wordende, ook eenen groot*
fcheren titel wilde hebben, ea in tSa4 dien Yan
Keizer der Franfchen aannam. Ten blijk onzer
verdrukking , moesten hem in Flisßngen de fleu-
tels der ftad overreikt worden; terwijl door zij-
nen Opperveldheer ïn ons Land , den Generaal
MARMONT, in het kamp bij Zeht, te zijner eer
eene piramide werd opgerigt, waaraan zoo wel
de Hollandfche als Franfche krijgslieden werken
meesten. Onze vlag was van alle zeecn geban-
nen, en weldra was onze toenmalige Staatsre-
geling niet naar den zin van den tiran; hij wil-
de de Regering meer eenhoofdig hebben, enten
einde hiertoe den weg te bmnen, wilde hij eerst
eenen Nederlander aan het hoofd der Regering
ftellen, ten einde naderhand te gemakkelijker
iemand uit zijn geflacht te kunnen plaatfen.
Hierop verkoos hij onzen gezant te Parijs, den
reeds genoemden Heer schimmelpenninck , van
wien hij, onder bedreiging van anders ons Land
in Frankrijk te zullen inlijven, verlangde, om,
onder eenen of anderen titel, de hoogfte magt
in den Staat te bekleeden. Deze moest dus wel
volgen, doch weigerde de oppermagt in zijn
geflacht erfelijk te zien , en nam dns den een-
voudigen titel vtn Raadpenfionaris der Bataaffche
Republiek aan, welken post hij niet langer dan
vijf jareiT zoude bekleeden. De wetgevende magt
be-