Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aig NEDERLAI^DSCHE
Ja;ar Euß atlas ^ Suriname, Berblce ^ I^fe*
CUR»- quebo en Demerary terug.
TUS
1803^ -Thans fcheen alles een nienw aanzien to zullen
krijgen'.'aanmerkelijke fommen werden nij weder
ter uitrusting van fchepen befteed, de koophandel
begon te herleven, meer dan 3,100 fchepen liepen
iniSoain TfffAé"/, en ruim 1,700 in de binnen^
de Hollanders fchenen, door het ftreelend voor-
uitzigt op eenen vrijen handel en hierdoor her-
nieuwde welvaart, het drukkende der belastin-
gen niet te gevoelen, alles kreeg weder nieu-
wen moed; dan, helaas! hoe rag was alles ver-
ijdéld ! Zeer fpoedig kreeg Frankrljfe op nieuws
1803. verfchil met Engeland, en eer onze rijk geladene
terugkeerende fchepen er kennis van konden heb-
ben, was de oorlog reeds weier verklaard, ter-
wijl wij, niettegenftaande Engeland ons aanbood
onzijdig te blijven, door buonaparte gedw.on-
gen werden, hierin deel te nemen, waardoor al
die fchepen, de laatfte hoop van onzen han-
del, in handen van den vijand vielen, en voor
goeden prijs verklaard werden: hetgeen ecno
onberekenbare fchade veroorzaakte.
Ondertusfchen nam napoleon buonaParte,
die zich eerst als Conful aan het hoofd der
Franfche regering had weten te fiellen, nu
den rang en titel van Keizer der Franfchen
aan, en liet weldra onderfcheideneLanden van
Europa^ bijzonder ook ons Vaderland, zijne
on-