Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
GESCHIEDENIS. 409
|veel gélukkiger gewwst. Ooitenr}jkvr%x^ herhaai-Jaar nt
de malen genagen en eindelijk rerpligt, denpden!^^,^
Februarij iQLungvUh eenen vernederenden vrede 1802»
te teekenen, terwijl men weldra ook op eenen
vrede met Engeland begon te hopen, hetgeen,
voorzeker , ook in ons Vaderland geene kleine be-
moediging was. Na velo worftelingen hadmen ein-
•^^delijk eene nieuwe llaatiregeling ingevoerd; do
'.gemoederen werden hoe langs zoo meer bedaard
iCn de partijen tot elkander gebragt, en dus wa$
^deze hoop te meer welkom. De bekwame ftaats*
i man RUTOER JAN 8CHIMMELPENNINCK werd van we-
ige ons Land op het congres, hetwelk te
^•gehouden vrerd, gezonden, alwaar hij zich zoo
rwel het vertrouwen van den Britfchen gezant
i wist eigen te maken , alt hij dat van bvonapartb
j reeds bezat. Tot veler yreugde werd daar dan
i ook op den a7ften Maart i8oa 4e vrede gefloten,
ü en, fchoon wij hierbij het zoo belangrijk Cey^
Ion verloren, kregen wij echter Mo/ukken f
Cochm op Malabar ^ de Kaap d9 öoedê Hoop^
Qa-
Ecne Franfche flad, hoofdftad van het departe*
ment van de Somme, met 6 poorten, fclioone (traten,
» een fchoon kasteel, cone prachtige hoofd- en 15 andere
«j kerken, 59!© huizen en 40,006 inwoners, die kamelot,
"h tapeten, wolle- cn Icdcrfabrijken hebben. Zij is dc ge-
) boorteplaats van den eerflcn aanvoerder der kruisvaar-
j ten, peter de herrmiet, en van de dichters nu fres-
I ^e, voiTURE en gresset.
O 5