Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 NEDERLANDSCHj:
^ar na beloofden, de batterijen aan den Helder tc her-
Hellen. Nu was Noord-HoUand, dat door de-
1799. 2en iDTsl zeer reel geleden had, nog vóór het
einde »an November door hen ontrninad, fchoon
wij onze vloöt toch maar weder kwijt waren ,
en die veidtogt ons verbazend» fommen gekost
had, hetgeen weder van zware geldhcffingen ge-
volgd werd.
Meer eer genoten de Nederlanders in dezen
tijd, door het aanleggen van het dreoge dok te
Uelvoetßuis en de geleerdheid van onze naar Pa-
rijs gezondene wiskundigen, d* Heeren tan
swiNDEN en AENEAE, die niet weinig bijdroegen
tot het vastftellen van het algemeene ftelfcl van
maten en gewigten, waarvan het verflag der
werkzaanheden door onzen var swindem zeiven
gefteld werd.
i8oa. In 180a werd te Amicns een algemeene
vrede gefloten; dan , dezelve was van korten
duur, en zelfs nadeelig voor ons j daar in
1803 de oorlog weder losbrak, en dus onze
rijk geladene en te huis komende fchepen alle
den vijand in handen vielen.
De Franfchen waren, nadat de Generaal buoka-
partb op bet onverwachts uit Egypte was terug
gekomen, en ieze zich met geweld, onder den
titel van eerften Conful, aan het hoofd der re-
gering had gefteld, in hunne krijgsbedrijven
veel