Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 407
tiiighuis der Marine verloren. Daar nu de mejs- Jaar na
te Franfche troepen zich elders bevonden, kreag
de vijand tijd, om zich bij de Ztjpe te verfchan-1799.
fen, terwijl hij weldra door nog 10,000 man
Engelfchen cn 13,000 manUusfen verfterkt werd.
Weldra echter kregen de Nederlanders en Fran-
fchen, onder de Generaals brune en daendels,
verfterking, en nu viel erop den ipden September
de flag bij Bergen voor, waarbij de Rusfen , die
in de duinen aan het dwalen waren, bijkans wa-
ren afgefneden en 3000 man verloren, terwijl nu
.ook de Engelfchen moesfen terug trekken. Op den
aden Octpber echter waagden zij op nieuw eenen
flag, waarbij de Generaals brune en daewdel»
^ot Cas^ricum^ Bevermjk en Purmerend moes-
ten .terug keeren, en Jlkmaar door hen inge-
nomen werd. Nu zag het er in ona Land van
alle kanten zeer benaauwd uit, daar do vijand
.meester van de vloot en de Zuidsr-Zee was, de
P?ranfchen hem eiken voet lands zouden betwis-
ten, en eenige uitgewekene Nederlanders reeds
eenen inval in Gelderland gewaagd hadden, doch
terug geflagen waren, hetgeen toch ook dc bur-
gers , van welke' er zoo vel^n de nederlaag der
Franfchen wenschten, meer en meer in bewe-
ging bragt. Op den 6den October viel er op
nieuws een flag voor, waarbij de Engelfchen en
Uusfen gedwongen werden Jlkmgar te ontrui-
men, en tot hunne vorig® ftandplaats terug te
.trekken, en kort hierop een verdrag teekenden,
waarbij zij, op voorwaarde van vrijen aftogt,
O 4 bc-