Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
% i4 » E D E R L A N D S C H E
CHRIS- dra een hevige opftand uitbarstte; terwijl de
handel, zoo door de Engelfchen, die alle Kolo-
niën wegnamen, als door de Franfchen, die alle
fchepen, welke met Engelfclie koopgoederen be-
laden w^ren, voor goeden prijs verklaarden,
»799« geheel ftil ftond. In hqt volgende-jaar (*) open-
den de Bondgenooten den veldtogt weder, en
de Aartshertog karel van Oostenrijk, de Gene-
raal kraat en de Rusfifche Veldheer suwarow
heroverden in de eerfte helft van dit jaar alles,
wat de Franfchen in Duitsehïand, Italië en een
groot gedeelte van Zwltferland hadden ingeno-
men, en naderden de Franfche grenzen, toen ook
de Engelfche Regering, met Rusland vereenigd,
in ons Land eene afwending zochten te maken,
door eene vloot met landtroepen, onder bevel
van den Generaal abercrombib, aan land tczen-
den, welke den Helder bemagtigden, en in naam
van den Prins van de Nederlandfche vloot,
onder story, opeischten. Deze gaf zich ook
terftond over, zoodat wij hierbij weder zes
fchepen van linie., twee vijftigers, drie fregat-
ten, een korvet, en naderhand nog vier linie-
fchepen en vijf kleine vaartuigen , vijf 0.1. Kom-
pagniefchepen, met vier kleine vaartuigen en het
tuig-
De whiter van 1798 en 1799 wss zeer koud, en
veroorzaakte in Gelderland en Overijsfel vele overftroo-
mingen en fchade 3 welke de milde , doch reeds veel gp-
ledigde hand der in^Voners niet genoegzaam konde leni-
gen ï