Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 405
Dö Nederlandfche Admiraal de winter, liep Jaar nt
in dit jaar met 15 fchepen van Unie en 11 fre-
gatten in zee, terwijl de Kngtlfchen , om de na- 1797.
jaarsftormen, onze kusten rerlatenhadden; doch
fpoedig daagden deze op, en nu viel er een Ilag
Yoor, waarin de Nederlanders de duidelijkfte
blijken garen, dat zij van den alouden moed
nog niet geheel vervreemd waren, fchoon zij
ijvooi de overmagt van den Engelfchcn Admi-
iiraal, helaas! moeaten onderdoen. Do Ad-
Imiraal de winter, die mede gevangen geno-
jmen werd, had zich, onder anderen, zoo dap-
^'jper gekweten, dat de Engelfchcn hem met den
4 grootften eerbied bahandelden, gelijk hij dan
;<ook bij zijne terugkomst te jSmfierdam met
^iveel eer ontvangen werd; dan, de Ilag had on»
negen linicfchepen en een fregat gekost, waar-
van 8 fchepen in Engeland opgebragt waren : een
verliei, dat daarenboven gemor tegen het Be-
ftuur veroorzaakte ,, en de gemoederen zoodanig
in beweging bragt, dat men in het volgende jaar W^*
twee omwentelingen in den regeringsvorm bo-
leefde , welke echter, niettcgenfiaande de groo-
te verbittering der partijen, tot cör van het Ne-
derlandfche karakter, zonder bloedvergieten,
plaat! hadden (*). Ondertusfchen was de vrede
met Frankrijk herftcld, en hierbij de Zuidelijke
Nederlandan Frankrijk afgeftaan , alwaar wel-
dra
C*) Van kami'en, ide deel, bladz. 396.
O 3