Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÜHPST"
«13 N B D E R L A N D S C H £1
Jaar n» Je» Stadhonderi.opgeëiicht; en, fchoon dit In Su>-
TUS**' mislukte, waren de Kaap da Qoeda Hoop^
1796. Malacca, Cochln op Maldbar on Trinconomal» op
Ceylon reeds vóór het einde vin 179S, zonder
flag of ftoot, in 's vijands handen, hetgeen in
1797. het begin des volgenden jaari door Columbo, de
hoofdftad van Ceylon, de eilanden^w&o/wa, Ban»
da en al de Molukken, benevens Demerary en
Esfequebo, in de ff^est-Indien, gevolgd werd;ter-
wijl al de rijke O. I. fchepen, meer dan i* mil-
lioenen gulden Vaardig, in hunne handen vielen.
Braak befchermde noj Carafao en Suriname:
maar locas , die de Kaap wilde hernemen, moest
door opftand van zijn volk voor de overmagt
bukken. De vaderlandfche handel Was bijna ge-
heel vernietigd.
In 1797 viel er een zeeflag voor, waarin
onze Admiraal de winter zich wel dapper
gedroeg, maar echter verpligt werd met zijne
vloot voor de overraagt te bukken; terwijl
eene andere vloot, welke in de VUcter by
Tcsfel lag, zich in 1799 zonder flag of ftoot
aan den vijand overgaf; fchoon daarentegen
eene landing der Engelfchen en Rusfen in
Noord-Holland voor hen ongelukkig uitviel,
daar zij door de Holiandfclie en Franfche
krijgsmagt verflagen en verpligt werden zich
weder in te fchepen.
De