Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCKIRI>ENIS. aw
gelfchen, onder voorwendfel dat Holland doop Ja»r nt
it Franfchen bezet wa», al da Nadetlacdfchs
fchepen, wellce in de Engelfche havens lagen, 179g«
waaronder 4 oorlogsfchepen, 110 koopvaarders en
6 rijk geladene« Oost-Indievaarders , in beflag na-
mea, en bij de daarop volgende oorlogsrerkla-
ring verbeurd verklaarden.
Weldra wilde men nu ook de provifioneele ver-
gaderingen in ds regeringen dóór eenen vasten
regeringsvorm, op den Franfchen roet gefchoeid,
vervangen; dit gaf aanleiding tot verfchillende
partijen, hevige woelingen en verdeeldheden,
welke gij bij meergevorderde jaren voorzeker
met aandoening lezen zilt. Genoeg zij het u
nii, dat er meer dan vijftien maanden verliepen,
eer er eene geregelde Landsregering, onder
den ftaara van Nationale Vergadering der Bataaf'
ßhe Republiek (dit was thans de naam van ons Va-«
tferland) tot ftand kwam. Maar ook in deze ver-
gadering bleef de tweedragt heerfchen: na ve-»
la verfchillen werd er eindelijk een ontwerp
van Staatsregeling aan het volk aangeboden, het-
welk echter door viermaal zoo veel ftemmen
werd af- als goedgekeurd, zoodat er eene tweede
Nationale Vergadering bijeen moest komen, om
zulk een ontwerp zamen te ftellen. — Dan, zien
wfj vooraf eens, wat er in dien tijd met ons Land
van buiten was voorgevallen.
De landoorlog was nu in eenen zee-oorlog veran-
derd, en onzezsemagt in denellendigften toeftand; 1796.
onzs Koloniën werden door de Engelfchen, in naam
O 2 des