Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2U> NEDERLANDSCHE
Jaar na jjigjj^ß broeders waren. Immers, daar nu ille
CHILIS®
TOS redenen van oorlog tusfchen de beide Republie-
1795* ken hadden opgehoiiden, zoude men gedacht
hebben, dat de Franfchen terftond onze onafhan-
kelijkheid zouden hebben erkend: doch hiervan
was het verre af; deze erkéntenis werd op de
lange baan gefchoven; en eerst na vele on-
derJtandèlingeh werd ïiét ons eindelijk toege-
ftaän i om voor niet minder dan honderd miilioe-
lïèn gülden; èn dfen afftand van geheel StaatS"
yïaèhde'rèny Maasirtchi^ Venlo eh Staats-lJmburg ,
éé bezetting van Vlh^n'gen én dö vrijheid van
bèzèttihg iti ^'tBèHogenhosthy Gra-^e eh Bergen op
Ebóni-, benevens dö vrije vnairt öp de Schelde^
Mäm erf K\jh, dié óUafharikeljjUhéid te kóopén (»).
dök moésten wij daarénbovèn 25,cöb man Fran-
fche troèpeh, onder éenert Franfchen bevelheb-
ber, in diénst iteméh ett onderhouden, waar-
bij nog kwani dfe aanzienlijke fchade, welke de
ingfezetenén, door het onderhoud van meer dan
150,600 uitgehongerde en meer dan half naakte
Fraafchen, en het verfchrikkelijfc verliet op hun
papieren gtld , hadden geledén. Deze nieuwe vrij- ;
hfeid kwam aizóo dén inv^'Oiieren ifeerdiiur té ftöan,
hetgeen niet weinig tfermeerdérde, tóen de Èn-
gel<-
(*) Ten einde in dc behoefte van geld voor zulk eenen
prijs te voorzien, werd iu Holland a1 het bewerkte goud
cn zilver oi>Süëischt, «n, na het mislukken cener vry-
willige negociatie, eene belasting van zes ten honderd :
op de bezittingen gevorderd.