Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIXOENIS. 3o0
Z. H. met Hoogstdeszelfg familie het paleis van Jtar at
tiamptoncourt, even buiten Londan, betrok. t"*'*
Nu kwamen de voorftanders dor omwenteling lyyj,
van alle kanten to voorfchijn, fchoon de Ycr-
andering van zaken door geene buitenfporigho-
den van belang werd gekenmerkt.
1 Overal kwamen zoogenoemde Commutes Re'volum
\twnaire» in werking. De Staten van Holland y/et-
liden door de proTifioneele Reprefentanten van het
)Volk van Holland vervangen, en de Heer riBTER
iPAULw» tot eerften Voorzitter derzelre aange-
fleld; terwijl er, in plaat» van het Collegie van
Gecommitteerde Raden, een Committèvanalgemeen
^eltijn benoemd werd. Dit allei werd weldra in
alle andere fcwesten nagevolgd, en de Alge-
meene Staten vretden kort hierna in een Cêmmit-
té tut de algemeens zaken yan het bondgettootfahap
vervangen. De algemeene leu», met welke de
Franfchen ons nu te gemoet kwamen, waren de
verleidende woorden van yrijheid. Gelijkheid en
Broederfchap, terwijl elk ingezetene, hetzij hoog
of laag, den naam van burger of burgeres droeg,
allerlei eertitels verbannen waren, en elk het
;^regt had, om mede zijnp ftem tot het verkie-
Izen van zijne Regenten, thans Repr^etttanten
(genoemd, «it te brengen. Dit alles moest na-
ftuurlijk eenen zeer voordeeligen indruk op het
jjmiM nadenkende volk maken, en de Franfchen
'^met des te meer vertrouwen doen ontvan»
gen; dan, weldra zagen wij, van hoe weinig
beteekenis de fchoone'woorden van deze onze
O nieu-
i