Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page

20% nederlandsche
oudej Regenten werden afgezet, ons Land
TUS werd de Bataaffchc Republiek genoemd, eene
volksregering aangefteld, en de Vergadering
van Staten door eene Nationale CQnycntievtx-^
vangen 5 terwijl wij aan de Franfche Regering
voor het bezorgen dezer omwenteling hon-
derd millioenen ■ gulden betalen en een groot
deel van derzelver krijgsvolk onderhouden
moesten. Daarenboven wikkelde ons deze
verandering terftond in eenen oorlog met Et^
geland^ waardoor wij fpoedig de meeste van
onze Oost- en VVest-indifche bezittingen en
honderde koopvaardijfchepen verloren.
r Z. K. H. de Erfftadhouder mi ziende, dat het
vaderland niet te behouden was, verzocht en ^
verkreeï; het ontflag van zijne boide zoons van
alle militaire ambten, in dienst der Republiek,
waarna zijne Koninklijke Gemalin met de Prin-
fes, hare Ichoondochter, en den jongen Prins , J
naar Scheveningen ging en door eene visfchers-1
pink aan boord van een Engelsch oorlogsfchip
wprd gebragt. Den volgenden dag maakte de J
Erfftadhouder, zoo bij de Algemeene Staten als
bij die van Holland ^ de noodige fchikkingen,
om buiten 's lands te knnnen gaan , en hierna
ging Z. H. mede naar Scheveningen, vertrek-
kende vervolgens van daar met ecnc pink, om
zijne Gemalin naar Engeland tc volgen, alwaar ,
i.