Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 nederlandschj:
janr na de Waal te trekken, en dus in liet hart vati
T.;s " Holland te komen.
ir94-
De Franfchen naderden nu meer en meer onze
grenzen; de Staten fchreven eene vrijwillige ne-
gociatie uit, en rigtten nieuwe troepen, onder
den naam van landzaten , op. Ondertusfchen be-
legerden de Franfchen Sluis in Vlaanderen, al-
waar de dappere van der duyn zich manmoe-
dig verdedigde, doch eindelijk bukken moest;
ook namen zij Valenciennes weder in. Behalve
ds al^i^emeene vrees, welke deze geileldheid in
ons Vaderland moest veroorzaken, werden de
vreedzame inwoners, bijzonder in Gelderland,
nog op de affchuwelijkfte wijze geplaagd, door
het verachtelijk gedrag der Engelfche zooge-
noemde hulptroepen, die zelfs de goederen van
2. IC. H. den Prins van Oranje niet ontzagen,
en door allerlei baldadigheden en mishandelin-
gen, gelijk aeker Schrijver zegt, „ zich eerder
„ als gevleeschde duivels, dan als menfchen aan-
„ ftelden;" en daar de Franfchen in September
dezes jaar» hct fort Crevecoeur innamen , werd
de geheele Bommelerwaard door die onaangena-
me vrienden bezet.
Nu vertoonden de Franfchen, nadat zij den
Hertog van york bij Boxtel en St, Michielsgeftel
gcilagen hadden, zich voor s Hertogenbosch , na-
men de Ortherfchans in , cn eischten de ftad op,
doch kregen een weigerend antwoord, waarop
zij dc ftad ten ftcrkfte begonnen tc befchieten;
het-