Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 205
door dc Oostenrijkers geflagcn waren, namen de J^"*"
Hollandfche troepen , onder bevel van den Erf- tus
prins, de gewigtige vesting Landrach in; ter-17^4«
wiji er tusfchen de Zeemogendheden en Pruts~
fen een nieuw kontrakt ter levering van krijgs-
volk gefloten werd.
De bondgenooten hadden nu wel het plan, om
het Franfche leger onder picheoru, die dumou-
RiER was opgevolgd, te omringen; doch dit
mislukte. Zij werden zoowel hier als bij
Charleroi geflagen , en, na het innemen van Bin*
che ^ deze vesting belegerd, doch door den Erf-
prins van Oranje ontzet. De vreugde hierover
echter was van korten duur, daar de Franfchen,
fteeds in manfchap en gefchut aangroeijende,
weldra nieuwe voordeden behaalden, en ook
deze vesting wederom deden zwichten. Weldra
volgden geheel Braband en Vlaanderen y en het
geallieerde leger trok hisrop in de grootfte ver-
warring terug, en bragt alzoo de fakkel des
oorlogs weder op de gren^zen van ons Vader-
land over. i
Plet duurde echter niet lang , of de Frati"
fchm flocgcn hunne vijanden weder terug en
vielen , onder bevel van pichegru , op nieuws
onze grenzen aan. De winter van 1794—1795
ten uiterfte ftreng zijnde, waren al de rivie-
ren digt bevroren, waardoor de Franfchen ge-
legenheid vonden, in de maand Januarij, over
de