Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 NEDERLANDSCHj:
Ï^Jaarde den oorlog aan Z. D. H. den Erf.
ftadhouder der Vcrcenigdc Nederlanden^ en
^ " zond een talrijk leger op onze grenzen, on-
der bevel van den Generaal dumourier. De-
ze nam werkelyfe eenige fteden in, maar w^as
eindelijk verpligt te wijken voor de magt der
Oostenrijkers ^ die hem niet alleen de in ons
Land veroverde fteden , maar ook geheel Bra*
1793. 'tand deden rtiimeri.
Naauwelijks had men den goeden Koning lo-
dewijk ter dood gebragt, of de Engelfchen bra-
ken alle onderhandeling met de Franfchen af,
en weldra verklaarden dezen den oorlog aan den
Koning van Engeland en aan ons Vaderland, of
aan den Stadhouder en zijnen aanhang, gelijk zij
het noemden.
Spoedig vielen de Franfchen, onder dumou-
rier , in ons Land; Breda en Geertru'idenberg
gaven zich na eene korte verdediging over;
maar voor de Klandert verdedigde de moedige
-v'an kropff zich dapper, doch, helaas! ten koste
Tan zijn leven; eu voor A^ Wtilemflad, alwaar
de brave Baron van boetselaar het bevel voer-
de , ftiet DUMOURIER het hoofd, en even zoo
.voor Maastricht, daar beide fteden, zoowel
als Fenlo, een hevig bombardement en zwaar
beleg doorftonden , terwijl het doordringen te
water door eene vloot van gewapende pinken
en