Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. fp?
ring beroepen, alle voorregten aan den Adel af-Jaar na
gefchaft, cn den Koning verpligt, zich naar
rijs te begeven. Verfcheidene Franfche adellij- ï^pi.
ken en geestelijken waren 'nu naar buiten
's Lands gevlugt, en joegen alle andere Mogend-
heden tegen Frankrijk, of liever tegen de
toenmalige Franfche ftaatsregeling, in het har-
nas, en daar de Nationale Vergadering nu voort-
ging, om ook vreemde Vorften in de regten,
welke zij in Frankrijk hadden, te benadeelen,
gaf dit mogelijk aanleiding , dat eenige Vorften
overeen kwamen , om de vrijheid van den Ko-
ning van Ih'ankrijk des noods met de wapenen
te handhaven, hetgeen in het volgende jaar
eenen oorlog deed beginnen, welke zich einde-
lijk over geheel Europa verfpreidde, en die meer
dan twintig jaren gewoed heeft.
Van minder belang is het voor n, dat, door
een verfchil in deLuthcrfche gemeenten, zich de-
ze in twcecn verdeelden, en er eene nieuwe ge-
meente, onder'den naam van Herßeiäe , te
ßeräam werd opgerigt, dan dat in dit jaar t*
Groningen het zoo weldadig inï^ituut voor doof-
ftommen, onder beftuur van den menschlievenden
"ouyot, werd opgerigt, waartoe door onderfchei-
dene vaderlanders werd bijgedragen. Eene aan-
zienlijke fchadc leed het Vaderland door den ver-
fchrikkelijkcn brand, in dc maand Julij, iii^^s I^ands
magazijn te Amßeräam voorgevallen, waardoor
het gebouw, met al hetgene het bevatte, in min-
der dan twee uren in de asch werd gelegd,
N 4 Dit