Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 NEDERLANDSCHj:
Jaar na van Brmsw'jjk PFolfenbuttel, voltrokken; terwijl
de Stadhouderlijke familie ook dit jaar een pleg-
1790. tig bezoek aan de fteden liotterdam en Jmflerdam
gaven, alwaar zij met den grootften luister ont-
vangen werden.
De Noordzee rees dit jaar tot eene verfchrik-
kelijke hoogte, zoodat zij voor Schevemngen
en elders met de duinen gelijk ftond, offchoon
zij echter geene fchade van belang veroorzaak-
te. Droeviger echter waren de ougelnkken op
oude-jaars-avond van dit jaar, veroorzaakt door
eenen zwaren mist, bijzonder te Jmßerdam,
waardoor vele rijtuigen en menfchen in het wa-
ter geraakten, en vorfcheidene lieden verdron-
ken. Niet minder ongelukkig was de ftorm,
ï79t. welke in Februarij des volgenden jaars woedde,
en waardoor de Slaperdijk bij Sparendam over-,
en alles rondom Haarlem onder water liep, veel
vee verdronk, cn zoo hier als ook in de Pro-
vincie Zeeland, Groningen en Overijsfel veel
fchade veroorzaakte. Tusfchen Biburg en 'Kampen
was een gat in den zeedijk geflagen, waardoor
het water tot vóór cn in Hattem was gelooper.
Ondertusfchen gaf de Franfche Ambasfadeur
bij de Staten aan H. lï. M., uit naam vanZ.M.
den Koning, kennis, dat Z. M. de nieuwe Con-
ftitutie had aangenomen, hebbende het volk,
moede van de misbruiken, welke er zoo door
den Adel als de Geestelijkheid in dat Land waren
ingevoerd , het overoud gezag van cieszelfs Ko-
ningen meer bepaald, cn eene Nationale Vergade-
ring