Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 389

doelden) -verdeeld; terwijl Keizer jozef, door Jaar n»
ftrengheid, het vunr nog meerder aanftookte.
Vele ingezetenen wéken uit en verzamelden 178^
zich, bewerkende aldaar eene omwenteling,
fchoon de bewerkers van dezelve verdeeld, en
in Aristocraten en Democraten onderfcheiden
waren. De eerften dezer hoopten op de hulp
van Pruisferty Zngeland en ons Vaderland , ter-
j wijl de anderen hunne hulp verwachtten van
Frankrijk^ alwaar nu eene groote omwenteling
plaats Jiad, en naar wqlk Land velen der Bel-
gen, — toen Keizer leopold , die den destijds
overledenen Keizer jozef was opgevolgd, hen, 1790.
na veel worlleling, tot onderwerping had ge-
bragt, — mede gevlugt waren.
Vooraf moeten wij echter melden, dat in dit
jaar de beroemde Maatfchappij : Fel'tx MeritU in
het prachtig voor hetzelve opgerigt gebouw
werd ingewijd; dat een harde winter veel ar-
i moede, benevens een zware ijsgang in de
Waal en oyerftroomingen in Zeeland veel fchade
veroorzaakten; terwijl Z. K. H. den Erfprins
(.thans onzen gecerbicdigden Koning), in hct vol-
gende jaar achttien jaren oud geworden zijnde,
ftem en zitting in den Raad van Staten der Ver-
eenigde Nederlanden verleend, en Z. H. tot Ge-
neraal van 's Lands voetvolk aangefteld werd.
Ook werd in de maand Maart op eene plegtige
wijze, in ^sHage, hct huwelijk tusfehen Prinfes
LouisA van Oranje, dochter van den Prins Irf-
ftadhouder , met karel georg august , Erfprins
N 3 van