Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i96 NEDERLANDSCHE
Jaar n» ^jg naderhand met de ijsfelijkfle tooneelen van
CHRfS- . , ,, .
TUS verwarring en moord verzeld ging, wasvoor-
gevallen; zijnde hetzelve van een Koningrijk
in een Gemeenebest veranderd, en lodewijk
de zestiende^ deszelfs laatfte Koning, ont*
hoofd.
I
De volkaopftand, in het Noorden begonnen,
daalde achtervolgens .zuidwaarts af. In 1787 was
hij in de Republiek gefmoord; in 1788 beroerde
hij Brahand^ en in 17S9 deed hij Frankrijk van
gedaante veranderen.
De veranderingen, welke Keizer jozef, zoo in
het godsdienftige als burgerlijke, in de Oosten^
riikfchê Nederlanden wilde daarftellen, hadden
aldaar veel misnoegen verwekt; in de laatfte was
hij de vrijheid der Gewesten te na gekomen,
en hierom weigerden de Staten hunne toeftem-
ming tot de belastingen. Hierbij voegden zich
de geestelijken, aan wier magt hij vooral groo-
te palen had geftejd, en nu werden er onderfchei-
dene geruchten, als van het opbrengen tot den
krijgsdienst en zware belastingen, verfpreid. Een
en ander zettede het volk tot openbaar morren
17S9. fchoon men ook hetzelve op onderfchei-
dene wijzen trachtte gerust te ftellen , het vuur
was nu eenmaal aan den gang, en het volk in
Koningsgezinden en Patriotten (die juist het te-
genovergeftelde der Hollandfche Patriotten be-
doel-