Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 387
hr.d toevertrouwd, het fchand<;lijkst verraad Jaar ns
pleegde. Die ftad werd nu door Gelderfche troe-
pen, welke den Stadhouder getrouw gebleven wa- 1787.
ren, bezet; de Pruifen drongen, niettegenftaan-
de er te Amjierdam een dappere tegenftand ge-
boden werd, door, en nu werd de omwenteling
fpoedig bewerkt, Z. H. in al deszelfs waardig-
heden plegtig herlteld, alom de vrijcorpfen af-
i gedankt, d« Regeringen veianderd,. en „ de
bijkans gefcheurde band der Unie weder aange-
knoopt." Jammer, dat ook deze omwenteling
dqor onderfcheidene baldadigheden bij hct ge-
meen, en door eene te ftrenge ftraf van fommige
Patriotten , bezoedeld werd, zoodat duizenden,
; deels om deze* reden, deels uit enkele vrees, het
i Land verlieten, en eerst naar Braband, daarna
j )1aar Frankrijk, vlugtten. Het ftadhouderfchap
I werd nu bevestigd, en in het volgende jaar,
1 door een verbond met Engeland en Prttisfeny be-
ikrachtigd, bij welke gelegenheid de Koning van
^ Pruisfen zelf op het Loo kwam , cn ons Vader-
ij land weder het middelpunt van onderhandelin-
;gen fcheen te zullen worden. In de maand Julij
{had een zware ftorm, bijzonder op het vóór
\ Amjierdam, bij het zoogenoemde Admiraalzei-
len, groote onheilen aangerigt.
Kort na deze onlusten vestigde onze Repu-
j bliek 5 zoowel als geheel Europa^ het oog op
\Frankrljk , waarin eene groote omvventeiing,
I '.Na die