Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
194. NEDERLANDSCHE
Jaar fit ^ie ftad tevens een verfcbrikkelijk tooneel van-
TUS ' plundering en, regeringloosheid opleverde. ïïu-
17S7. trok een vliegend legertje Zuid-Holland rond,
g
om de Stadhoudersgezinde landlieden te ontwa- '
penen, en verrigtte den grootften moedwil.
Eindelijk kwam er, door eenen toevalligen
misftap, aan den burger-oorlog een einde. De
Prinfes, gemalin des Stadhouders, eene reis naar
den Haag willende doen, werd aan de Goejan^ 'L
'oerweile Jluls, ixisïchQn Gouda q\\ Schoonhoven g^Xe- ^
gen, door de aldaar liggende gewapende burgers
aangehouden , en in Hoogstderzelver verdere reize j
belet. Hierover eischte nu de Koning van Pruis- ^
fen, als eene openbare beleediging zijner zuster ^
aangedaan, voldoening, welke men weigerde,
waarop de Koning den Plertog vtxn Brunswljk ^
een beroemd veldheer, met een aanzienlijk le- -
ger op ons Land afzond. Dc Patriotten, gerust
op den moed der gewapende burgers, en de
overftroomingen, en zekerlijk hopende op de hulp
van Frankrijk, hetwelk een leger bij Glvet bij-
een trok, zagen dit vrij onverfchillig aan; dan,
Frankrijk werd «terug gehouden door de verkla-
ring van Engeland, van namelijk eiken ftap ter
verhindering van den Koning van Pruisfen to:
eene billijke voldoening voor eene oorlogsver-
klaring te zullen aanzien; de overftroomingen =
: werkten niet naar behooren , en de nuped der j
burgers begon reeds bij het openen van den
veldtogt te wankelen ; terwijl de Rijngraaf VAN J
SALM» aan wien men de verdediging vtxnLtrecht)
had ii