Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 NEDERLANDSCHj:
Jaar na of te Nijmegen in Gelderland^ of weï
xus in Zeeland of Vriesland ophield. Hierom be-
178Ö. floten de Staten, om van de Stadhouders-
poort in den Haag ^ welke tot nu toe alleen
door de Stadhouders gebruikt werd, ook voor
zich' gebruik te maken, hetgene aanleiding gaf
tot een iievig oproer in den Haag, dat wel fpoe-
dig geftild werd, doch de verandering der fchut-
terij, die men meende te veel voor den Stad-
houder gezind te zijn, veroorzaakte, en de ver-
bittering vermeerderde. Ook in Gelderland, al-
waar de Stadhouder bijzonder onder de Edelen
dier Provincie nog vele vrienden had, begon
men te morren. De fteden Hattem en Edhurg,
in het bijzonder, kantten zich tegen het regt
van den Stadhouder, in het benoemen der ftede-
lijke Regering, en verzetteden zich volkomen, ;
toen zekere dinkgreve, wel een inboorling van
Hattem^ maar die onder 's Prinfen lijfwacht ge-
diend had, in de Regering dier ftad benoemd
was j en de Staten van Gelderla::d -eene fcher-
pe bekendmaking tegen alle verzoekfchriften
hadden doen afkondigen , welke laatfte men
ook te Elburg weigerde ter' kennisfe van
de gemeente te brengen. Hierop gelastten
de Staten aan den Stadhouder troepen naar
deze fteden af te zenden, cn fchoon men zich
eerst fcheen te willen verdedigen, daar er ve-
le gewapende fchutters uit Holland cn Over*
ijsfet naar de fteden toevloeiden, verliet men
echter, m ecne kleine fchcrmutfeling, de fteden, .
alwaar nu de verlatene huizen-, door het inruk-
ken