Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 191
Had men nu met den vrede van buiten ook de Jaar na
c II nis*
rust van binnen kunnen koopen, dan ware er ^^^
zeker geene opoffering te groot geweest; doch if35,
de gemoederen waren nu eenmaal in beweging,
en de haat tegen de Regering vrij algemeen, zoo- •
dat er aan geen bedaren te denken was. Eerst
werd de Hertog van wolfenbuttel verpligt,
zijne waardigheid neder te leggen , daar men ver-
meende, dat hij den Stadhouder verkeerde raad-
gevingen gaf, en ook wijl hij als nog, in Kei-
zerlijken dienst zijnde, geene twee heeren kou-
de dienen. Nu begon men eene algemeene wa-
ipeniiig, op grond der verpligting van eiken bur-
jger tot 's Lands verdediging, welke op ver-
.3jfcheidene plaatfen van het platte land vrij wat
>Jtegenftrevers vond, doch elders, en vooral in
jde fteden, aanleiding gaf tot het oprigten van
i|een aanzienlijk aantal vrijcorpfen, welke alle
iltegen de partij van den Stadhouder zijnde, (die
!|ondertusfchen beüoten had, geen haarbreed van
|zijne wettig verkregene voorregten te zullen af-
ijken)- al 'fpoedig voor eenen burger-oorlog
eden vreezen. Overal fprak men nu van het
llgebrekkige te verhelpen, en verouderde mis-
ibruiken af fchaffen. Utrecht begon de fcheu-
Iring, welke fpoedig gevolgd werd door hetortt-
nemen van het bevel over de bezetting van den
Haag aan den Stadhouder, niettegenftaande de
groote TREDERiK, Koning van Pruisfen, zich
over dit onregt, zijnen neef. aangedaan , be-
klaagde , waarop de Vorst zich mcestul op het
Loo