Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
I igo nederlandsche
Tinr prankrljk een gedeelte op zich nam, terwijl er
* wederzijds eenige dorpen en fchanfen afgeilaan
1785« werden. Kort hierop werd er een verbond van
verdediging tusfchen Frankrijk en onzen Staat
geteekend, waarnaar reeds velen verlangd had-
den.
De pogingen, ter verandering van het
llaatsbeftuur, gingen inmiddels voort, en ver-
fcheidene burgers in de voornaamfle fteden,
ja zelfs ten platten lande, hadden reeds de
wapens opgevat, om hunnen gevoelens en
eifchen klem bij te zetten. Men had Z. D. H.
den Stadhouder reeds het bevel over de krijgs-
inagt enz. ontnomen; Hoogstdezelve had hier-
op den Haag verlaten, en zich naar Gelder-
land begeven; doch weldra werd Z. D. H.
(door den Koning van Pruisfen, die eenige
troepen naar dit Land afzond, om over den
hoon, Mevrouwe de Prinfesfe, zijne zuster,
aangedaan , voldoening te vragen),zoowel als
de oude regeringsvorm weder herfteld; vele
der gewapende vrijwilligers weken naar Frank-
rijk^ anderen werden gebannen, en alzoo,
voor dien tijd, de rust herfteld, fchoon er,
bij deze gelegenheid, hier en daar aanmer-
kelijke ongeregeldheden plaats grepen.
Had
\