Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 189
voornemens was, met een leger van 80,000 man faar na
in ons Land ts vallen. Alzoo zag het er in ons
Vaderland weder donker uit, waarin cchter het 1734.
berigt yan de aanzienlijke voordeelen, welke
ons eskader in de Oo%t-lndtin, onder bevel van
den Heer van braam , op eenige inlandfche Ko-
ningen op Malacca behaald had, eenige leniging
toebragt. Het jaar 1785 werd onder de verfchrik- ij-Ss,
keiijkfte binnenlandfche onlusten begonnen, die
door den hagchelijken toeftand der Republiek,
welke, zonder eenen bondgenoot, een magtig le-
^er verwachten moest, nog vermeerderd wer-
dpn. Het gevaar werd 'hoe langer hoe dringen-
der ^ en alle eifchen des Keizers allerbuitenfpo-
rigst, zoodat er^op dien voet aan geene onder-
handelingen fe denken was. Toen nu eindelijk
de Keizer 40,000 man op do. Nederlanden afzond,
verklaarde dc Koning van Frankrijk, niettegen-
Itaande hij de bondgenoot en fchoonbroeder des . '
Keizers was, dat, indien de Keizer volhard-
de, om krijgsvolk <?p onze grenze'h te brengen,
hij zich verpligt zoude rekenen , om ons Vader-
land bij te ftaan, en fchoon de Keizer wel den
fchijn aannam, zich'hieraan niet te tloren, werd
hij echter handei'jaarder , en eindelijk, na on-
derfcheidene onderhandelingen, zoo te PFsenen
als te l^erfailles, op den Slien November de vre-
de geteekend, bij welken hoofdzakelijk aan den
Keizer voor Maastricht cn deszelfs regtsgebied
eene vergoeding van 9,500,000 Hollandfche gul-
den werd toegellaan , waarvan dè Koning aan
' Frank-