Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8
NEDERLANDSCHj:
TUS
1784,
I
h ■
Jaar na jn Liefkenshnek overleden' foldaat tot een voor-
CHILIS*
wendfe}, om nieuwen twist te zoeken, en zei-^
de, dat zijn grondgebied hierdoor gefchonden
was Hij bezette hierop eenige Nederlandfche
forten en vond zich zeer beleedigd, zoo door
het gedrag der Staatfche bevelhebbers in die land-
ftreek , als over het wachtfchip voor LiUo, dat
yan eene voorbijvaart aan eenen marktfchippcr
de regten had afgevorderd , en wilde de vesting
Maastricht of het openen der Schelde t^r vol-
doening van eer hebben ; terwijl hij van nu aan
de Schelde voor geopend rekende, en elke be-
leediging zijner -vlag bij het in- en uitvaren
voor eene oorlogsverklaring zoude aanmerken.
Hoe meer bedaard zich nu de Staten in dezen
toonden te zijn, des te üerker werd de Keizer
in zijne eifchen, zoodat de Staat , als eene on-
afhankelijke Mogendheid, die niet langer kon
dulden. Ook toonde men duidelijk zijn gegrond
regt riet maar zoo te willen laten varen; want
toen er op den Sfien October eene keizerlijke brik
de Schelde, zorder tol te betalen, wilde opva-
ren, ging men zulks met geweld te keer, en
noodzaakte dezelve, door het gefchut, terug te
keeren. Nu verklaarde de Keizer, die dit zeer
euvel opnam, den oorlog voor begonnen, en
dus, fedevt den Mnnfterfchei) vrede, de vriend-
fcbap tusfchen dat Hof en de Staten voor het
eerst vernietigd. De Keizer riep zijnen gezant
terug, gaf van het eene en andere berigt aan al
de andere Mogendheden, en tevens, dat hij
voor-