Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.aó n e d e l. a n d s c h e
"Jaar lia betgeen H 4ien,,tijci als een, zeer .verdicn-
-CHRis*- ftelijk werkjWerii;a^ngein^ Hij Itierf in 1039,,
1059! ryee zanen;, die^k en floris , nalatende, van
.welke de,epr,ftc,hem, onder den naam vau
■ 9'-' i^iRK IV,, opvojgde. met den Gvaaf
1045» van Flaanderen jn verfchil geraakt zijnde,
wjard Keizer kab^l IlJ. tegen hem opg^zpt,
in 104^ met eene groote vloot J^ordrecht
^kwara, .€n het innam; .doch in 1047 floeg Graaf
1047. oiRK den Keizer bij Vlaarding^n en herwon
1048. zijne vaderftad. .Ongelukkig .kwejfte hij , in een
fteekfpel te Luik^ den^broed?r van .den Bisfchop
van Keulen y zoodat. dez? overl$e4. Dit w^rd
zeer euvel opgenomen, en hierom had hij de
Luikfche en Keulfche fehepen te Dordre^ift doßji
verbranden. De Bisfehpppen van Lmk en Keulen
nu te meer verbitterd, verbpndën zich met den
Bisfchop van Utrecht^ kwamen op Dordrecht
aan, en vermeesterden het door verrjiad; dan,
weldra werd het door hulp van ickeren Heer,
GERARD VAN PUTTEN, den Graaf hergeven, maar
den volgenden dag werd hij door eenen Keule-
naar , met eenen vergiftigden pijl, doodehjk ge-
wond,
zeWc het Heilige Land noemde, en men bet eene ver-
diende rekende, naar het H. graf, of het graf van den
Zaligmaker, heen te reizen, cn aldaar le bidden, doch
vooral naüerUnd, om. dit Land uit de handen der onge-
loüvige Tuike^i weder te veroveren, hetgene Ilroomen
blocds gekust heeft.
;
- -•__________ - . r--. itfV- -^