Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 187
bijzonder voor zijne onderdanen , ter begunfti-JaJ^*" ^^
ging van welke laatfte hij zich wel eens te ver^us*^'
liet vervoeren, cn alle andere volken uit het 1784.'
oog verloor. Hij had in 1781 ons Land bezocht
cn door onderfcheidene nuttige bepalingen zijne
vrijheidlievende en verlichte denkbeelden aan
den dag gelegd; dan, onder de weldaden, wel-
ke hij zijnen onderdanen, die in de Oost enrïjkfc^ie
Nedertanden woonden, meende te moeten be-
wijzen, was de bevordering van den koophan-
del, welke bijzonder te Oßende begon te bloei-
jen. Echter wilden de Antwerpfche kooplieden
nu ook gaarne de Schelde open hebben, hetgene
echter de Keizer als Prijdig met de traktaten in
het eerst affloeg; doch tegen deze zelfde trak-
taten (zie hiervóór bl. 149) belloot hij, om alle
^ijrr/ère-plaatfen (*), waarin de Staten bezet-
ting hadden, te doen flechten, en verlangde dus,
dat de Staten hunne troepen uit dezelve zouden ,
verwijderen. Deze deden wel alles, wat moge-
lijk was, om dien Vorst van dit befluit te doen
terug komen ;Moch te vergeefs : de Keizer, die
wel wist, dat ons Land nu te zwak was, om
dit tc verhinderen , zette dit plan metallen ijver
door. Hierbij echter bleef het niet; koHen tijd
hierna nam de Keizer het begraven van eenen
in
(*) Hierdoor verflond men voornamelijk dc fteden
Nieuwpoort, Veurns , Mee nen. Doornik, Condè ,Valen*
cxenncs, Mauhcuge, Charleroi, Namen, Lier ^ Halle
enz., benevens verrchcidenc fteden, kasteden en fchan*
feu, (Zoek dic plaatfen mi eens op de kaart op!)