Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iS6
a«8 NEDERLANDSCHj:
fpoedig uit, en telt tegenwoordig in alle oor-
den der Noordelijke Prövitdën Departemea-
CHRIS
TU5
1784,
ten en leden, ja heeft ook -bij de inwoners
der Zuidelijke Gewesten de wensch doen ge-
boren worden, foortgelijk eene inrigting tot
ftand te brengen, gelijk het Genootfchap:
Tot nut der jeugd te Antwerpen hiermede
met lof begonnen is, en er reeds in onder-
fcheidene (leden dier Provinciën departementen
opgerigt zijn.
Niet alleen waren het de oprigting der in den
tekst genoemde weldadige Maatfchappijen, wel-
ke het jaar 1784 kenmerkten ; maar behalve dat
de Provinciën Gelderland en Overijsfel door eene
verfchrikkelijke overftrooming, het gevolg van
eenen der hardnekkigfte winters, geteisterd, en
onze vloot in de Mtddellandfche Zee^ onder den
Schout-bij-Nacht kingsbergen , dooreenen vrecs-
felijken ftorm beloopen werd, werd ons Vader-
land door binnenlandfche twisten en verfchillen
tusfchen regenten en regenten, en regenten en
ingezetenen, deerlijk verdeeld • terwijl wij op
nieuws met eenen oorlog bedreigd weijden,
•waarvan wij nu fpreken moeten.
Keizer jozephus H, die federt 1765 de mede-
regent van MARIA THERESIA was geweest, was
doordrongen van liefd^ voor alle menfchen en
bij-
C*) Thans Koniiiglyk Gcncétfchap vanTacl' en Dicht"
kuilde.