Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. lis
deze Vernederende voorwaarde werd eindelijk J'f
de vrede op den soften Mei i 784 gefloten. ^us
1734.
Hoewel drie jaren later de vredé geHoten
werd, hadden echter de werkeloosheid en liet
verkeerd beltuur, gedurende den voorgaariden
oorlog, zoo veel misnoegen veroorzaakt, dat
men van alle kanten klaagde om verbetering
der ingellopene misbruiken, en zelfs om ver- ,
mindering van het ftadhouderlijk gezag begon
te roepen. Hierdoor werden de burgers , en'
zelfs ook de regenten » in ftadhoudersgezinden
en zoogenoemde Patriotten verdeeld , hetgeno
niet weinig onrust en verwarring veroorzaak-
te. Ondertusfchen werd in ditzelfde jaar op
den löden November, door jan nieuwen-
HuizRN, Leeraar der Doopsgezinden te Mou"
iiikendam, en eenige andere weldenkende
mannen, onder welke bijzonder zijn zoon mar-
tinus nieuwenhuizen Uitblonk , ecHC Maat-
fchappij opgerigt, onder de zinfpreuk: Tot
Nut van 't Algemeen j ter oogmerk hebben-
di, ora nuttige kundigheden onder den min
geoefenden burger te ver({5reidcn, en ter ver-
betering van het onderwijs der jeugd werk-
zaam te zijn. Deze Maatfchappij breidde zich
M 5 fpoe-