Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
nederlandschï;
loond. Oorthuis had een dier vijandelijke fchè-
Tus Psii genomen. De Engelfchen nu ook in Jmeri-
ï/Si- ka veel nadeel geleden hebbende, begonnen in
1782, het volgende jaar 1782 van ter zijde te zoeken,
de Staten tot vredes-onderhandelingen over te
halen, waartoe zij de Rusfifche gezanten ge-
bruikten i doch de Staten wilden zich nu van dc
andere Mogendheden niet fcheiden , en wezen
dit alzoo van de hand; zij erkenden zelfs het
TJoord-Amerikaansch Gemeenebest, dat ons. nu
den beroemden adams als afgezant zond.
Terwijl men echter nu in ons Land over wer-
keloosheid van 's Lands zeemagt klaagde, be-
gonnen de Engelfchen weder eenige voordeelen
tc behalen. Gibraltar werd te vergeefs bele-
gerd, en RODNEY had den Franfchen Zeevoogd
DE GRASSE geflagen. Thans began men weder
aan vrede te denken: de Vereenigde Staten wer-
den geheel vrij verklaard, en nu lieten Frank-
rijk en Spanje, aan welke beide onderfcheidene
aanzienlijke gedeelten lands werden afgeftaan ,
j.g,^ ons alleen, en floten reeds eenen vrede, toen
wij flechts ccne wapenfchorfing konden bepalen.
Ziedaar dus onze Staat, welke onbekwaam was
alleen den oorlog te voeren, verpligt tot opof-
, feringen , zoodat wij van Negapatnam, het mid-
delpunt van onzen katoenhandel, op de kust,
van Coromandel, afftand moesten doen en belo-
ven de fcheepvaart der Engelfchen in de Oost-
Iiidifche wateren niet te zullen ftoren: en op
de-