Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. tgj
tig gevecht,. h«twelk de Engelfchen aJêlfs-met Jaar na
een' der grootfte teeflagen van de zeventiende
eeuw wilden vergeleken hebben, en waarin do 1781.
Nederlanders de aloude eer hunner voorvadeïeiv
op de luisterrijkfte wijze handhaafden. De Brit-
ten moesten weldra, fchoon zij voorgaven dc
overwinning behaald te hebbtin, her eerst het
örijdperk verlaten; echter waren ook onze fche-
pen deerlijk gehavend,, zoodat zij den vijand
niet konden vervolgen , of de koopvaardijfche-
pen op dö plaats hunner beftemming brengen.
Het getal der dooden en gekwetften werd op
545 berekend, onder welke eerfte ongelukkig de
Üappere Kapitein bentinck was, die met veet
luister in de nieuwe kerk begraven werd,- Al-
gemeen echter was de vreugde over deze over-
winning, diö den naam der Nederlanders weder
met ontzïig deed noemen. Dc zeehelden zooT-
man, kingsbergen cn van buaam wcrdcn doov
den Stadhouder zclven met eene gouden keten ,-
waaraan zich een gedenkpenning bevond, om-
hangen; aan de officieren, onder-officièren cn
matrozen werd twee maanden maandgeld ge-
fchonken en verder onderfcheidene eereteekenen
uitgereikt j terwijl zoutman tot Vice-Admiraal,
en de drie oudfte Kapiteinen dedel, van braam
en van kingsber&en tot Schouts-bij-Nacht be-
noemd werden. Ook de Kapiteins melvill en
OORTHUIS verdedigden zich dapper bij Gibraltar,
en werden , niettegenftaande melvill voor de
overmagt had moeten zwichten, plegtig be-
M 4 loond.