Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'f 155 NEDERLANDSCHE
'Jaar naven op het eiland Ceylon^ ging verloren; zelfs
Sckeventngen werd door een Engelsch fchip be-
I7.8i, -fchoten , hetwelk niet weinig ontfteltenis in den
Haag verwekte. De handel ftond bijna alge-
meen Uil, en dît verwekte niet weinig gemor
en befchuldiging van de ingezetenen tegen de
Regering, over het niet fpoedig uitrusten van
'fehepen en andere zaken, welke echter voor u ,
minder van belang zijn- Liever willen wij u
verhalen, dat in Mei eene Nederlandfche vloot,
onder den Schout-bij-Nacht zoutman, in zee
ftak, welke echter fpoedig weder terug keerde,
doch den iften Augustus weder onder dienzelf-
den Schout-bij-Naeht In zee ftak, ten einde eene~
vloot van 72 fehepen naar de Oostzee te gelei-
den; terwijl de Kapitein (naderhand Admiraal)
VAN KINGSBERGEN met een onderdeel der vloot
de Oost-Indifche fchep'en , welke in Noorwegen
•waren binnen gevallen, zoude afhalen. Weldra';
was dit eskader door Engelfche fehepen, die
hierop kruisten, bemerkt, welke hiervan berigt
gaven ; en reeds den sden zag men eene Britfchc
vloot, die het voorde'el van den wind had, on-
der bevel van den Engelfchen Vlootvoogd Par-
ker, op onze fehepen afkomen, en nu begon er
op de hoogte van Doggersbank (*) een hardnek- '
kig
(*) Eene grootc zamlbank in de Noord-Zee ten N, !
W.'van Holland^ de Zuider-Zèe cn dc kusten :v:ui
Vriesland I hierbij wordt^vcel fchelvisch en kabcljaauw
•gcvïingeu.