Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS, l8t
Nederlanders in iiet net te lokken, lieten zij de Jaar flfc
Nederlandfche vlag op het eiland waaijen; ter-
wijl zij den Kapitein crul, die met een kon-1781.
vooi van 23 rijk geladene koopvaarders, flechts
drie dagen geleden, van daar was vertrokken ,
nazetteden; en, fchoon deze dappere zeeheld
zijn leven opolFerde , alvorens hij de vlagftreek
behaalde toch de overmagt de overwinning, en
de fchepen werden met het doornagelde fchip
van den dapperen crvl naar St, Eufiatius ge-
fleept, alwaar men zijn lijk ook met alle krijgs-
eer ter aarde beftelde. Zeer aanzienlijk was de
buit, welken de Engelfchen, zoo door de ver-
overde fchepen , als door bijna ongeloofbare af-
perfingen van de ingezetenen, behaalden; doch - '
zij bleven hiervan niet lang meester; want toen
zij den buit nzzr Engeland wilden brengen , wer-
den zij door den Franfchen Vlootvoogd de la
motte piquet ontmoet, die den gqheelcn buit
nam en te Bres: binnen bragt, waarna dezelve
door de Franfcii^^n , volgens oorlogsregtver-
deeld werd. -Verder nam de Franfche markies
de bol'lly, bevelhebber van Mart'mïqae ^ St,
Erfjlatius, Saba en St. Martin weder voor ons
den Engelfchen af; gelijk ook Demérarij, Esfe-
quebo en Berhtce, die de Engelfchen bijna zon-
der flag of ftoot* genomen hadden, weder door
de Franfchen hernomen werden. Ook de Kaap
werd door de Fianfchcn gedekt; maar Negapat-
nar\ (*) en 'Irinconmnala, eene belangrijke ha-
ven
(♦) Bezitting op de kust vr.n Coromandcl in Indïhu
M 3