Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'f
155 NEDERLANDSCHE
J«ar na Engelfchen gezant, weder verlaten. Onderwijl
CHRlS"
TÜ9 belastten de Franfchen de Nederlandfche goede-
1780, ren, en ontnamen den Spanjaarden wel 60 fehe-
pen ; maar in 1780 namen de Engelfchen een Hol-
landsch fchip, uit welks opgevischte papieren
bleek, dat de Heer de neufville, koopman te
jimfierdam^ reeds in 1778 een geheim verdrag
tusfchen die ftad en de Amerikaanfclie Staten '
had -zoeken te bewerken. Dit nam Engeland
(hetweik onderwijl aanhoudende onregtvaardig*
heden gepleegd, en bij de Goeree en op 5?.
1 ^ EuftütSus op nieuws ons grondgebied gefchondeii
had) zeer kwalijk; het wilde naar geene ver-
ontfchuldigingen hooren ; ook was het nu voor
de Staten te laat, om in de gewapende neutra-
1781. Uteit van Rusland te treden. De Engelfchen ver-
klaarden in December den oorlog, toen wij wel 1
voor 50 millioenen gulden in ongewapende fche- j
pen op zee hadden, .welke, onkundig van den \
oorlog, meestal zondier flag of ftoot werden
weggenomen, zoodat er reeds op den laatften
Januarij des volgenden jaars wel 200 fehepen
met 15 millioenen'aan goederen genomen waren.
Weldra werd het eiland St, Eujiatias^ het middel-
punt van den laandcl, waar al de pakhuizen voN
gepakt waren, toen men aldaar nog orikundig
van den oorlog was, opgecischt, ingenomen en
fchandeiijk geplunderd; terwijl aldaar wel 200
koopvaardijfcliepen, 3 millioenen aan gereed geld
en een aanzienlijke voorraad van goederen in
hunne handen vielen. Om nog meer oniiundige
Ne-