Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
la?
het begin van deze twisten, welke* voor den
handel groote voordeelen aan ons Land beloof- tus
den, weder allerlei knevelarijen en onregtvaar-i777»
digheden omtrent onzen handel, en bijzonder aan
onze weerlooze koopvaardijfchepen en fchippers ,
gepleégdj reeds in Mei 1778 waren er, finds
Gctober des vorigen jaars, meer dan 76 Neder-
landfche fahepen opgebragt (*); terwijl een Nc-
derlandsch fchipper op zijn' eigen' bodem dood-
gefchoten, en het grondgebied, van den Raad in
Demerartj openlijk gefchonden was. Frankrijk
had nu de Vereenigde Staten erkend, en in hct
volgende jaar belegerde het met Spanje, na eene
mislukte landing in Engeland, Gibraltar. -
\Engeland wilde nu de bij dc traktaten beloof-
Ide hulptroepen hebben; ^och onze Staat zocht
alle middelen , om zich hieraan te onttrekken.
De Nederlandfche bevelhebber van St, Eußattus,
Indien de Engelfchen meenden, dat de Amerikanen
erkend cn begunlligd had, werd terug geroe-
pen; de Amerikaanfche Kaper-Kapitein paul jo-
NEs bragt twee Engelfche prijzen in Tesfel op,
doch moest die haven, op aanraden van den
En-
(•J In dit jaar werd te Batavia ceh Gcnootfchap,
onder dc fpreuk: ten nutte van hct gemeen, opgerigt,
hetwelk de bevordering van den koophandel, den land-
bouw cn de bgzondere welvaart der volkplanting ten
doel had, cn tevens zich tot de natuurlykc historie^
oudheid-, land- cn volkenkunde bepaalde.
U 2