Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'f
155 NEDERLANDSCHE
tus
1777'
ch"i8°* Engelfchen hielp , verklaarde de Koloniën in-
tusfchen voor eene vrije en onafhankelijke
Republiek; doch van onzen kant werd er
weinig iiitgerigc tegen den vijand, hetgene
veel ongenoegen veroorzaakte, vooral onder
de kooplieden, die hunne ryk geladene fche-
pen, bijna zonder weêrftand, moesten zien weg-
nemen. Eindelijk liep eene vloot van 7 oor-
logsfchepen, eenige fregatten en kotters in
zee, onder bevel van den Schoiit-bij-Nacht
ZOUTMAN, die . 7a koopvaarders onder des-
zelfs konvooi had. Weldra troT hij de En-
gelfchen op de hoogte van Doggersbank aan,
verweerde zich dapper, en behield, fchoon
minder in raagt, de overhand: dit viel voor
op den 5den Augustus 1781.
I773'
177«.
1777.
Reecjs in 177J hadden de onlusten tusfchen de
Engelfchen en derzelver volkplantingen een'aan-
vang genomen, en begonnen over den invoer
van thee, waarop, van den kant der Engelfchen,
het fluiten der haven van Boston, en , van den
kant der Amerikanen, het verbod van Engelfcho
goederen, in 1776 het bijeen roepen van een
Congres , en in het volgende jaar de verklaring
van de onafhankelijkheid der Amerikaanfche Sta-
ten volgde.
Ondertusfehcn hadden dc Engelfchcn federt
het