Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■G E s C H i E Ö E N I s. 2î
echter naderhand den jongen Graaf niet erïeen-Jaar na
nen; dïin, hij dwong hen hiertoe , en verplif^-tte^^g^®'
hen, hem de tienden hunner'Jö^rlijkfchfe inkom-looo,
J'ten te ^even. Dit gaf'we4"rü^t', dbch de-A'óor-
mannen vielen nü Ïn ons Land, plunderdeïn de
toenmalige koopitad Itel^ en wek-n niet, dan
door GODPRïÊD, v<Vogd van Gelderland ^ hiertoe
verpïigt, met grooien buit terug. Zij deden in
het volgende jaar nog eenen voordeeligen inval,
doch verlieten toen voor altijd ons Land.
Ten einde zich tegen den Bisfchop v^n Utrecht
en andere geestelijken, die in het Bosch de/Vfer-
if^ede jagen wilden, van zijn regt te verzekeren ,
liet hij aldaör eenige iiuizen bouwen, en daarbij
eene verfchanfing oprigtèn, welke de oorfprong
van de i^Vià. Dordrecht geworden is. Hier li^t hij
eenen tol heffen ^ welke hem den haat van
kooplieden en geestelijken op denhals haalde»
die dan ook bij den keizer béwerkcen , dat hem
geboden ex à ^ Dordrecht te flechten; dan , Graaf
DIRK fioeg de afgevaardigden van den Bisfciiop 1039.
van Utrecht en anderen , die op hem afkwanien,
zoodat hi) in het bezit van zijne Landen beves-
tigd werd. Hij was de eerile dc-r Hollandfche
Graven, die eenen togt naar het H. Land (*;
deed,
C'') Het Heilige Lfind , of Pahstim ^ is een lantircbap
in Aziü , tusfcilen Syrté ^ IFoest en Steenachtig /Jrubië,
ecityils door dc Joden lièwoonü , alwaar de Zaligmaker
geiecftl heeft en begraven is, om welke reden men het-
B i 2Cl-
trir I --'F