Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. i«
Ons Vaderland werd, eenige jaren later, cXs^
betrokken in de Amerikaanfche onlusten , met
welke het zich kortel^k dus toedroeg.
Twaalf Engelfche volkplantingen in Noord-
Amerika, eene unie of verbindtenis met el-
kander gemaakt hebbende, befloten, zich van
Engeland af te zonderen', en een onafhanke-
lijk Gemeenebest te vormen, gelijk zij dit dan
ook, na eenen hardnekkigen oorlog van ze-
ven jaren, uitgevoerd hebben ; Washington ,
FRANKLIN en ADAMS hebben zich, gedarende
dien oorlog, zeer voordeelig doen kennen,
en der nieuwe Republiek groote dienfien be-
wezen.
Engeland hield ons Land, en vooral de Re-
gering van Amftcrdam , verdacht, dat men de
Amerikanen onderfieunde, en pleegde allerlei
.vijandelijkheden omtrent onze weerlooze koop-
vaardijfchepen ; dit wikkelde ons mede in dien
oorlog, nadat wij 32 jaren vrede hadden ge-
had.
Wij verloren in denzelven vele fchepen, ea
zelfs eenige onzer bezittingen, als St. Eufta-
tius en Demerarij, alwaar de Engelfchen op
de wreedfie wijze huis hielden. De Koning
van Frankrijk^ die de Amerikanen tegen de
M ' . En-