Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'f
155 NEDERLANDSCHE
TUS
Ï774
Jaar na liefde en zeer geëerbiedigde Koning is; wel-
cHRis- j^g heugelijke gebeurtenis in het jaar 1774 (*)
door de geboorte van eenen tweeden prins ge-
volgd werd, dien men bij den doop den naam
van WILLEM GEORGE FREDERIK gaf, Ook deze
gebeurtenis gaf aanleiding tot eene algemeene
vreugde, die wel door eene overfirooming eenig-
zins gematigd werd, doch door het piegtig vie-
ren van het tweede eeuwfeest der Hoogefchool,
welke, gedurende deze eeuw, de leerfchoolvan
een groot gedeelte van Europa geweest was .
te Leyden nieuw voedfel kreeg; ook voltooide
men nog dit jaar den nieuwen fchouwburg te
Amßerdam,
Iu 1775 en 1776 genoot ons Vaderland eene
welvarende rust, welke alleen door'de groote
en treffende overftroomingen, die vele fchade
aanrigtten, en de voortdurende ziekte onder het
rundvee, geftoord werd. In 1777 handhaafden
de Kapiteins dedel en bentink de eer onzer
vlag tegen de barbaren van Marokko, door juist
hunne geheele vloot te vernielen op het tijd-
ftip, dat zij twee Nederlandfche prijzen wilden
binnen Hepen. Dofeh gedurende de genoemde
jaren waren de onlusten in Amerika begonnen,
die weldra de rust van geheel Europa bedreig-
den , en welke wij u thans, zoo ver ons Vader-
land betreft, zullen mededeelen.
Ons
In dit jaar werd ook de nieuwe pfahnbcrijmuig^bij
de Hcrvorradcn ingevoerd.
ir75»
^777'