Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'f 155 NEDERLANDSCHE
Jaar tia leed dit jaar door hrand eene aan7ienlijke fcha-
dc, terwijl de visfcii^rij tevens zeer nadeelig
was.
Vele merkwaardige zaken zijn er onder en
na het fladhouderfchap van willem dm vijf-
den voorgevallen; want een jaar na zijne in*
huldiging huwde hij met eene nicht des Ko-
nings van Pruiifcn^ wier broeder naderhand
in dezelfde waardigheid opvolgde, en deze
oiïifiandigheid had daarna grooten invloed op
de zaken van ons Vaderland.
1767. Algeirieen was de vreugde , zoo in Pruhfenin
ons Vaderland, over dit huwelijk; overal werden
H. H. K.K. H., H. met den grootften luister, de
opregtfte hartelijkheid en vreugde ontvangen.
■Niet alleen blonk Jmßerdam vooral hierin uit;
maar ook kleide lledeH, dorpen, ja zelfs ge-
huchten wedijverden in vreugdebetoon, inzon-
176S. derheid toen H. H. in het volgende jaar een
binncnlandsch reisje deden. Voorts gaf de ge-
boorte van eenen tweeden Priiis van nassau
wEiLBURG nieuwe oorzaak tot vreugde: jammer,
dat de aauhoudcnde fterfte onder het rundvee,
en eene zware hagelbui, weike meer dan een
■miUioen gulden fchade veroorzaakte, deze vreug-
de eenig?ins verminderden.
1769. In het begin van 176p was men wc^rens de
rivieren zeer bevreesd, waaromtrent men eenige
fchik-