Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS, i73
begin des volgenden jaars vele rivieren buiten Janr na
derzelver oevers traden, waardoor er op nieuws
veel fchade veroorzaakt werd. In dit jaar deed 1764,
de jonge Erfftadhouder zijne belijdenis van den
Hervormden Godsdienst; en in 1765 overjeed, ijöj.
tot bittere droefheid van velen , bijzonder ia
Vriesland, zijne grootmoeder, de Prinfes-wedu-
we MARIA LOUISA, waatdoot het benoemen van
regeringsperfonen in Vriesland aan Prinfes
CAROLINA kwam (*). In 176Ö was de Prins meer-i/öj.
derjarig geworden, en aanvaardde du?, tot groo-
te blijdfchap van het geheele volk, hetwelk zij-
ne vreugde op de ondubbelzinnigfte wijze aan
den dag leide, al de hooge waardigheden van
zijnen vader, wordende hij tevens tot Opper-
bewindhebber en Gouverneur-Generaal der Oost-
Indifche Maatfchappijen benoemd , en verder als
Markies van Veere en. Vl'/sfingen gehuldigd,
welke eer Z. H. vervolgens te Utrecht, Arn-
hem ^ Kampen en op andere plaatfen als Erfftad-
houder genoot. Ongelukkig was de vreesfelijkè
brand in het dorp Hiherfum in Gooiland, waar-
bij omtrent het geheele dorp in de asfche ge-
legd^, en uit den welvarendften toeftand in de
grootfte armoede gedompeld werd. Ook Leyden
leed
(*) In. dic jaar werd op de Flieter, nict ver van
Texel, een vinvisch gevangen, die 4 voet lang, en
il|wtlk3 fpck van 2—6 dnim dik was. Ook werd dc Maat«
rdiappü van- I^cderlandflhe Letterkunde opgerigt.