Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'f 155 NEDERLANDSCHE
Jafir na de Kapitein Salomon dedel de eer onzer vlag
tuT^^' rooverijen der Engelfchen, hetgene
17Ö1. hij wel met den dood bekocht, maar dat toch
de Engelfchen, zelfs tot het vrij geven der fche-
pen dwong, welke door hen, tegen het regt
der volken en de heiligfte verbonden, genomen
waren. Te Leyden werd in dit jaar een gedenk-
tecken aan de nagedachtenis van den voortreffe-
lijken Geneesheer hermanus boerhave , (dien
gij wel uit uwe Levens fc bet fen reeds kent,) op-
gerigt. Een brand in het Stadhuis te Amjierdam
werd fpoedig gebluscht; terwijl tot blijdfchap
van velen, bijzonder ook,van den Nederland-
fchen handel, dit jaar de vrede tusfehen Inge-
land, Frankrijk en Spanje geteekend werd.
Streng was de winter van dit en het begin des
volgenden jaars , zoodat men zelfs met narrenfle-
den over de Zuiderzee van Stavoren naar Enk-
huizen reed.
1762. Z. K* H/nu den ouderdom van 15 jaren be-
reikt hebbende, kreeg zitting in de vergade-
ring der Algemeene Staten en in die van den
176%, van State, alwaar hij plegtig ingeleid
werd; terwijl de Staten van Friesland hem ook
zitting in hunne vergadering deden nemen. Een
gevaarlijke opftand onder de flaven op Berbïce
werd door afgezondene troepen van den Staat
gedempt; terwijl er een-zwaar onweder óp het
eiland Walcheren woedde, zonder echter veel
fchade toe te brengen, en de flappe winter en
veelvuldige rggens otwzaak waren, dat met het
^ be-