Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GES C I! I E D E N I S. 171
beel in de asch gelegd, en, was het door eenen Jaar na
kouden voorzomer en eene buitengewone droog-
te kenbaar. 1759*
Het volgende jaar begon met onderfcheidene 1760.
doorbraken en overllroomingen; terwijl men in
Januarij ook weder e'ene aardbeving, fchoon
minder hevig dan in 1756, gevoelde.
In Maart van dit jaar huwde de Prinfes Caro-
lina in den Haag met d.en Prins van nassaü-
WEILBURG, waarbij vele plegtigheden plaats had-
den, en welke Vorst tot Generaal van het voet-
volk van den Staat verkozen v/erd. Ook in dit
jaar werd in ons Land , door de rooverijen der
Engelfchen, de fterfte onder het rundvee, eene
buitengewone hitte in Mei, en zware itorm-
winden in October en Kovember, vele fchade
veroorzaakt; doch de vi-sfcherij was wederom
voordeelig. Ook :bragt nog in dit jaar de Prin-
fes van Nasfau-fVeilburg eenen prins ter we-
reld, die mildelijk befchonken werd; terwijl
men bij dqn kerkgang van ïj. K. H. den asften
Januarij dea volgenden jaars ƒ 11,573:10:-i/öi.
collecteerde, welke fom tot den opbouw van ' '
bet Franfche.'tDiaconie-huis in den Haag gehxnikt
werd.
Behalve nieuwe dijkbreuken in het voor-, ;
het aanfpoelen van cachelotten (Waaronder een
bij Éng^Jand vzn szi voet lang, 16 hopg en 14
breed) ih het najaar, en het fpringen van het
■kruidmagazijn te . Maastricht, leverde dit jaar
niets belangrijks op; maar in 1762 verdedigde
de