Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page

NEDERLANDSCHE
Jaar m van ^s Hertogenhosch, mede, die met moeite uit-
geroeid werden. Met blijdfchap werd nu de tij-
ding vam het fluiten van den vrede met de Jlge^
rijnen ontvangen ; terwijl een zware brand op
i de kermis in ^s Gravenkage, de menigvuldige re-
gen in de maand Jnnij, eene zware iterfce in de
Provincie Gronjngen, en het fpringen van een
krnidmagazijn op den Overtoomfchen weg te
jimfisrdam, redenen tot droefheid gaven. Voorts
is dit jaar nog aanmerkelijk wegens eenige v^er-
fchillen met de Prinfes over het vermeerderen
der landinagt, het benoemen der regeringsleden
te Haarlem enz. , alsmede door het wel geluk-
ken der kleine visfcherij en het voortduren der
Engelfche knevelarijen.
Treurig was -het begin van 1759, daar op den
iaden Januarij de Prinfes - Gpuvernantè tot al-
gemeene droefheid overleed, den roem van eene
tiitgebreide kundigheid , milddadigheid, goedaar-
digheid en grootmoedigheid nalatende. Nn werd
de Hertog van brunswyk wolfenbuttel, als
"vertegenwoordigende Z. D. H. den Erflladhou-
der, in den eed genomen, terwijl men verder
de noodige fchikkingen beraamde, cn H. K. H.
op gemeene kosten te De/ff plegtig begraven
werd.
■De Engelfche kapers hunne rooverijen aanhou-
dend voortzettende, befloten de Staten tot het
uitrusten van 25 oorlogsfchepen; ten einde on-
ze koopvaardijvaarders eenigzins te befchermen.
Verder werd in dit jaar het dorp bijna ge-
heel
1759*