Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. la?
alweder weinig bijzonders op; het volgende be-Jaar n»
gon met eenen zeer kouden winter en eene
ijsfelijke doorbraak van de fFaal in denBomme- 1757.
lerwaari, waardoor wei 30,000 morgen lands
overftroomd, 1500 huizen weggefpoeld, doch de
meeste menfchen en beesten gered werden. Ook
de Rijndijk bezweek bij Zevenaar, hetgeen me-
de veel fchade.veroorzaakte.
Ondertusfchen bragten de Engelfchen onzen
koophandel veel nadeel toe, daar zij niet .min-
der dan sö Nederlaildfche fehepen niet wilden
vrijgeven, 'dan na de lading, welke zij voor
Contrabande hielden, voor goeden prijs ver-
klaard te hebben. Dit echter verbeterde nader-
hand niet veel, waarover de kooplieden begonnen
te klagen, te meer, daar de Engelfche kapers
de fehepen zelfs tot tusfchen Jmeland en Ter-
fchelling wegnamen en onderfcheidene ftoutheden
pleegden, zoodat men in het volgende jaar de
fchade, door de Nederlanders geleden, op la
millioenen gulden rekende. De Koning van
Frankrijk liet de Staten gerust ftellen, en nam,
ook toen hij , op verzoek van Oostenrijk, in 1758 1758.
JJieawpoort en Oßende bezette, de ftriktfte on-
zijdigheid in acht.
Behalve eenen brand op het binnenhof in
ge, waardoor vele oude iïukken verloren raak-
ten , cn het wèl flagen van de visfcherij, lever-
de het vorige jaar verder niets aanmerkelijks
op; maar de koude van het jaar 1758 bragt eene
menigte van wolven, bijzonder in de Meijerij
L 5 van