Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
I6S
NEDERLANDSCHE

en RIS«
tus
Ï75S'
175(5.
Juut na jaar bragt eenen ftrengen winter en eene vrede-
breuk met de Jlgertjnen mede i maar vooral was
het merkwaardig, om de verwoesting van Us-
fahon door eene aardbeving, welke op onder-
fcheidene plaatfen, en ook in ons Vaderland,
inzonderheid door eene fterke beroering in het
water, gevoeld werd. Eenigen tijd te voren
had een zelfde natuurverfchijnfel op jfmhoma
in de Oost-Indiën, vele verwoestingen aangerigt;
terwijl ook nog in ditzelfde jaar op onderfchei-
dene plaatfen fchuddingen gevoeld werden. Voor-
al gebeurde zulks echter op den iSdcnFebruarij
van i7êö, wanneer men, na des avonds te vo-
ren een' grooten vuurbal * gezien , en een don-
derend geluid in de lucht gehoord te hebben ,
door het geheele Land eene aardbeving voelde,
welke zelfs te Jmjifirdam de kerkkroonen in de'
oude Lutherfche kerk merkelijk deed llingeren ,
zoodat' fommige verfchrikte toehoorders zich
langs de pilaren deden afglijden en er eene al-
gemeene ontfteltenis veroorzaakt werd.
Daar er dit jaar een nieuwe oorlog tusfchen
de Franfchen en Engelfchen uitgeborften was,
befloten de Staten zich geheel en al onzijdig te
houden (*). Behalve eenige kerkelijke twisten en
een' zwaren llorm in October, levert dit jaar
al-
C*) Ferdinand obdam van wassenaar, timmcnnan
cn inolenmakcrs-baas tc Leydcn, vcùd dit jaar den vü-
zel- of tonncniolcn uit, waarvoor hy een octrooi van
20 jaren ontving.