Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 16?
Van de geboorte van den Prins, die thans zij- Jaar n»
nen vader, onder voogdijfcbap zijner moeder
ANNA van Engeland, als Prinfes-Gouvernante, 1751,
o. volgde, hebben wij op zijne plaats melding
gemaakt; de jonge Prins werd nu tot Voorzit-
ter in het Kollegie der Edelen benoemd, en hem
verder onderfcheidene waardigheden opgedra-
gen , welke echter de Prinfes-Gouvernante , ge-
durende zijne minderjarigheid, waarnam. Het
lijk van den overledenen Vorst werd, nadat het
van IS November tot 8 December op een prach-
tig praalbed had ten toon gelegen , in Fobruarij
des volgenden jaars op gemeene kosten plegtig 1752,"
te Delft begraven. Ook werd nog dit jaar de
vierjarige Vorst tot ridder van den kouferfband
verheven; terwijl hare Koninklijke Hoogheid,
zijne moeder, in de hooge Kollegien zitting
nam. De runderpest woedde bij voortduring
in ons Land , cn dit jaar was voor ons verder
aanmerkelijk, door het oprigten van de Maat-
fchappij der Wetenfchappen te Haarlem, het
fluiten van een verdrag met den Koning der bei-
de Sicïlièn en met den Keizer van Marokko; den
dood van den Vcldmaarfchalk ouwerkerk , Graaf
van Nasfau, en het omftaau van nieuwe door-
braken.
In 175^ gebeurde cr niets van belang,'dan dat
er uit de nalatenfchap van jan'stolp hct Stolpt-
aanfche legaat werd vastgeileld voor de beant- ,
woording van eene prijsvraag, Godsdienst en
Christelijke zedpleer betreffende. Het volgende
L 4 jaar